Zjistěte, jaké možnosti vám ProTrainUp nabízí.

Základní moduly

Tyto moduly jsou dostupné u všech typů licencí.

Trenérský deník a kalendář událostí

Díky systému ProTrainUp získává trenér fantastický statistický nástroj, který spojuje kvantitativní i kvalitativní data na jednom místě formou poznámek příslušným tréninkovým a zápasovým datům.

Klubu se tak do ruky dostává nástroj pro kontinuální monitoring trenérské práce a tvorbu interního klubového tréninkového systému. V současné době se to děje na bázi běžných papírových trenérských deníků a tréninkový proces není často systematizován nebo prostě neexistuje vůbec. Zde může hráč pozorovat, jak si vede v tréninku, co by měl zlepšit, a ve kterých prvcích už zaznamenal zlepšení.

Rodiče mladých hráčů mohou mít přehled o sportovních výsledcích jejich dětí. Mohou si také zkontrolovat, zda-li pravidelně dochází na tréninky.

Tréninková docházka

Funkce rychlé kontroly docházky pomocí webového prohlížeče nebo díky mobilní aplikaci, výrazně usnadňuje práci trenérů. Funkce kontroly docházky na trénincích pro šéftrenéry umožňuje okamžitou reakci a vyvození závěrů

Detaily docházky mohou být také užitečné při rozhodnutí v otázce příspěvků a stipendia hráče.

Messenger

Komunikace ve formě chatu a soukromých zpráv vám určitě pomůže zlepšit tok informací mezi hráči v týmu.

ProTrainUp messenger byl vytvořen na základě těch nejlepších řešení v otázce komunikačních kanálů, a co se týče funkčnosti a spolehlivosti se nijak neliší od populárních sociálních sítí.

Je to také první komunikátor na trhu, který funguje na sportovní platformě, což vám také dovoluje komunikovat s rodiči hráčů.

Databáze cvičení a nákresy

Vytvořte si svou vlastní databázi cvičení. Trenéři i šéftrenéři mají možnost tvořit databázi cvičení a tréninkových plánů. Databáze vám dává neomezené možnosti v kategorizaci cvičení, díky tvorbě složek a podsložek.

Vytvořená cvičení mohou být snadno sdílená do klubové databáze a díky tomu můžete rychle vytvořit plnou klubovou databázi cvičení rozdělenou podle věkové kategorie, tréninkových typů, nebo dalšího třídění

Moduł konspektu online

Kreator konspektów treningowych, to rewolucyjne rozwiązanie, które pozwala tworzyć jednostki i konspekty treningowe w sposób, którego nie oferuje żadne inne tego typu narzędzie. Możliwość dodawania celów, tematów, uczestników, sprzętu, rysunków, animacji oraz treści ćwiczeń bezpośrednio w widoku konspektu online sprawia, że całą jednostkę treningową zaplanujesz w jednym przejrzystym widoku.

Możliwość udostępniania i współtworzenia konspektu online z innymi trenerami sprawia, że współpraca w ramach sztabów trenerskich jeszcze nigdy nie była tak sprawna. Każdy z konspektów trafia do bazy jednostek treningowych, dzięki czemu, raz stworzony konspekt, może być wykorzystywany w przyszłości w ramach pracy z innymi zespołami w klubie.

Tréninkové PDF záznamy

Inovativním nástrojem moderního trenéra je funkce pro tvorbu PDF dokumentů. I v dnešní době je tvorba tréninkových přehledů únavnou a časově náročnou prací. Díky funkci ProTrainUp service creator bude příprava takového přehledu otázkou několika minut.

Můžete pohodlně přidat popisky a jednoduše připojit grafiku k jednotlivým částem taktického tréninkového plánu a tím pádem bude pro vás práce s tímto nástrojem opravdovým potěšením.

Kreslení a animace

Tvorba schémat v grafickém a animačním programu Vám určitě ušetří mnoho času. A navíc exportovat výsledky této práce do formátu JPG je jednou z mnoha výhod tohoto programu. Dalším skvělým řešením je schopnost uchovat dříve vytvořené prezentace a dokumenty a také je sdílet s vašimi hráči skrze funkci "Virtuální šatna".

Díky těmto možnostem vytváří trenér virtuální pozadí svého know-how a trenérských technik a hráči dostávají osobně zaměřený návrh taktického chování, které od nich trenér očekává.

Virtuální šatna a klubové novinky

Virtuální šatna nabízí fotbalovým trenérům možnost shromáždit celý tým do jedné virtuální místnosti - do naší virtuální šatny. Můžou se zde konat každodenní předtréninkové porady, po kterých se mohou hráči takticky připravit na trénink nebo zápas nebo si naplánovat rozložení energetických zdrojů. Virtuální šatna vám také umožní ušetřit cenný tréninkový čas, který je potřebný pro vysvětlení každého nového herního schématu.

Díky virtuální šatně může trenér prezentovat tato schémata během taktické online porady. Díky komunikátoru mohou hráči prakticky ihned pokládat otázky ohledně prezentovaného obsahu, což šetří čas, zlepšuje tok informací mezi trenérem a hráčem a v důsledku může zlepšit sportovní výsledek. Podobně funguje i virtuální trenérská šatna, do které mají přístup všichni trenéři a šéftrenéři daného klubu.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace je připravena pro dva systémy : IOS a Android. Kromě základních funkcí jako kontrola docházky, kalendář událostí, tabulka a rozpis zápasů, Vám mobilní verze dovoluje také komunikovat s ostatnímu uživateli našeho systému Skrze mobilní aplikaci můžete také sledovat živě průběh zápasů Vašich týmů.

Aplikace je také fantastickým nástrojem pro upozornění hráčů, rodičů a trenérů. Upozornění mohou obsahovat: nové týmové informace, nové události v kalendáři, změny tréninkových hodin, pozvánky na zápasy nebo třeba prodlení s platbami. Díky této aplikaci eliminujeme výdaje např. platbu za SMS zprávy.

Pokročilé moduly

Tyto moduly jsou dostupné pouze u klubových licencí a licencí Coach Elite

Moduł oceny umiejętności

Moduł pozwala na zbieranie i analizowanie takich danych jak: analiza obecnych umiejętności, analiza potencjału zawodnika, analiza historii rozwoju zawodnika, opisowa ocena umiejętności.

Moduł pozwala w pełni modyfikować zarówno główne kategorie oceny, jak i również poszczególne umiejętności podlegające ewaluacji. Również skala oceny jest w pełni edytowalna. Każdą ocenę zawodnika można pobrać w formie indywidualnego raportu PDF. Moduł ten pozwala także przygotować raport porównawczy kilku zawodników w oparciu o uzyskane oceny.

Modul objektů a rezervací

Modul Objekty a rezervace umožňuje vytvořit seznam objektů: konkrétních hřišť, hal, tělocvičen, bazénů a dalších podobných míst. Máte také možnost rozdělit objekt na jednotlivé sektory, například na polovinu nebo čtvrtinu hřiště. Díky ucelenému seznamu objektů jste schopni řídit obsazenost daného objektu, rezervovat objekt pro konkrétní týmy a kontrolovat, zda nedochází ke konfliktu hodin rezervace objektu.

Modul pracovní doby školitelů

Modul Evidence pracovní doby trenérů umožňuje rychle a automaticky kontrolovat dobu práce trenérů na trénincích a zápasech v daném časovém rozmezí. Navíc můžete nastavit individuální sazby pro každého trenéra podle jeho role během tréninku a zápasu. Výplaty za daný trénink můžete také podmínit tím, zda byla zkontrolována docházka nebo připraven plán tréninku, a u zápasů tím, zda byl vyplněn výsledek nebo kompletní statistika zápasu.

Modul hromadné komunikace SMS / E-mail

Modul hromadné komunikace bude skvělým nástrojem pro rychlou komunikaci prostřednictvím SMS a e-mailu. Díky algoritmům používaným v systému ProTrainUp modul sám navrhuje, komu stojí za to zaslat textovou zprávu s výzvou k platbě.

Plus, vestavěný Průvodce zprávou vám umožňuje formátovat a připravovat váš poštovní a SMS kampaně, jak chcete. Vestavěné značky umožňují vkládat dynamický obsah, jako je jméno příjemce, aktuální stav nedoplatků nebo kontaktní číslo odesílatele. Co je důležité, textové zprávy ProTrainUp jsou PREMIUM, což znamená, že odesílatel má jméno klubu a ne náhodné telefonní číslo!

Strona WWW

Moduł bezobsługowej strony www, pozwoli Ci wyświetlić najważniejsze informacje na swojej dedykowanej domenie ProTrainUp.

Wszystkie elementy pojawiające się na stronie pochodzą z wewnątrz systemu ProTrainUp, dlatego też robiąc dokładnie to samo, co do tej pory, będziesz równocześnie uzupełniać treści na stronie www.

Na stronie pojawią się takie informacje jak: newsy, wydarzenia danego dnia, kadra szkoleniowa, lista sponsorów, linki do social media klubu oraz dane kontaktowe do klubu.

Moduł zapisów na zajęcia

Dzięki temu modułowi, możesz zorganizować zapisy na turniej, zapisy na obóz, wyjście do kina, zapisy na treningi indywidualne czy zapisy do fizjoterapeuty przy pomocy publicznej strony z formularzem zapisów w ProTrainUp. Zajęcia mogą przyjąć formę płatną lub bezpłatną. W przypadku płatnych zajęć, dzięki integracji z PayU i Przelewy24, możesz zbierać opłaty bezpośrednio przez ProTrainUp. Możesz ustalić maksymalną liczbę uczestników, po przekroczeniu której zapisy zostaną automatycznie zamknięte. Zapisy mogą być także ograniczone czasowo.

Każde ze stworzonych wydarzeń z zapisami posiada swoje statystyki odnoście zapisanych osób, zebranych środków i statusów poszczególnych zapisów. Dzięki modułowi zapisów na zajęcia usystematyzujesz i zautomatyzujesz cały proces oraz ułatwisz pracę sobie i swoim współpracownikom.

Modul pro analýzu výkazu banky

Umělá inteligence v programu ProTrainUp řeší problémy s prémiovým účtováním. Bez jakýchkoliv změn v postupech můžete na vaší akademii založit na základě importu bankovního souboru polo-automatický příspěvkový servis. Stačí nahrát soubor CSV vygenerovaný z Vaší banky a systém se automaticky pokusí určit příslušné převody a přiřadit je k příslušným hráčům. Pokud názvy obsahují jména a příjmení, správnost přiřazení bude dokonce 90%. Také bez platného nadpisu budou některé převody automaticky upraveny na základě vlastních algoritmů. Bez ohledu na to, že používáte modul importu, je možné pracovat paralelně s manuálním modulem nebo automatizací pomocí systému Przelewy24 (tato možnost funguje nejlepší, když mají všichni rodiče přístup k systému).

Systém sdílení dokumentů

Schopnost nahrávat a sdílet dokumenty v klubu nebo akademii je další možností, kterou systém ProTrainUp nabízí. Jak šéftrenér, tak i všichni trenéři pracující v klubu mohou nahrávat různé typy dokumentů, od těch s formátem xls, doc či pdf, až po grafické dokumenty a multimediální prezentace. Díky tomu mají všichni trenéři všechny potřebné dokumenty na jednom místě. Pořádek v dokumentech tak už nebude žádný problém.

Modul hodnocení hráčů

Schopnost vytvářet vlastní pozorovací formy a následné vyhodnocení vybraných vlastností pozorovaného hráče znamená, že můžete rychle definovat, prozkoumat, uložit a vybrat optimální hráče pro svůj tým. Tento modul je také skvělý pro pravidelné vyhodnocování hráčů.

Díky pozorovacímu modulu vytvoříte podrobné profily hodnocení pro každého hráče v klubu. Schopnost vytisknout vytvořenou pozorovací kartu, stejně jako schopnost stahovat připravenou zprávu PDF, tento modul splňuje očekávání i těch nejnáročnějších uživatelů.

Modul náboru a průzkumu

Modul pro nábor a průzkum vám dává možnost vytvářet soukromé a veřejné formuláře (objednávky, nábor, zápis do kurzů, průzkumy), které lze umístit jako odkaz na webové stránky nebo jako QR kód na tištěné materiály. Všechny odpovědi se ukládají na seznam v systému do tabulek přiřazených k danému formuláři nebo anketě. Nejdůležitější vlastností modulu je naprostá flexibilita při určování polí, nadpisů, textů, vzhledu nebo akce po vyplnění dotazníku. Každý formulář bude mít také offline verzi - PDF.

Skladový modul

Modul Sklad umožňuje sledovat vybavení, které vlastníte ve svém klubu. Možnost přijímat a vydávat konkrétní množství vybavení ze skladu určeným osobám nebo týmům vám dává možnost rychle zkontrolovat, kdo, kdy a v jakém množství převzal nebo vydal konkrétní klubové vybavení.

Moduł pracy indywidualnej

Moduł pracy indywidualnej, to moduł dający Ci możliwość monitorowania pracy Twoich zawodników realizowana indywidualnie po treningach drużynowych lub realizowanych w ramach pracy w innym klubie czy reprezentacji. Zawodnik przy pomocy aplikacji mobilnej może wpisywać właśnie zrealizowany trening np. jazda na rowerze, wraz z oznaczeniem poziomu zmęczenia po tym właśnie treningu. Dzięki temu, masz pełny wgląd w to, jak zawodnik wygląda np. po powrocie ze zgrupowania drużyny narodowej.

Modul hodnocení tréninků

Tento modul umožňuje posoudit stupeň a kvalitu cvičení, které jste připravili pro hráče. Pohodlný pohled na hodnocení, ukazující plán cvičení, pole hodnocení a místo pro připomínku, umožňuje posoudit, zda je zvolená úroveň složitosti a intenzity vhodná pro skupinu, s níž trénujete.

Kvůli podrobným zprávám bude systém sdílet vaše hodnocení a názory vzhledem ke kategorii cvičení.

Modul lékařských prohlídek

Díky modulu lékařských prohlídek rychle vyplníte profil hráče s podrobnými informacemi o datu vypršení lékařské prohlídky. Navíc pro každý záznam budete moci přidat lékařský posudek a přiložit soubor s dokumentem, názorem nebo jinými důležitými informacemi.

Použitím tohoto modulu nebude vy a váš hráč nikdy meškat datum vypršení lékařské prohlídky. Systém jasně označuje blížící se ukončení platnosti lékařských vyšetření.

Modul automatizace plateb

Díky integraci systému ProTrainUp se systémem rychlého placení - Przelewy24 získává klub vynikající nástroj, který významně usnadní práci v účetnictví v akademii. Přihlášením do vašeho účtu bude mít rodič přístup k zůstatku příspěvků. Z tohoto místa bude moci platit splatné příspěvky nebo platit dopředu.

Rodič po výběru volby - pay, bude přesměrován na stránku výběru banky. Po přihlášení k bankovnímu účtu budete moci provést převod jediným kliknutím, jehož údaje budou automaticky dokončeny. Pokud je platba provedena prostřednictvím systému ProTrainUp a systému Przelewy24, v příspěvkovém modulu budou příspěvky automaticky označeny jako zaplacené.

Finanční modul

Finanční modul Vám umožňuje kontrolovat hráčské finanční příspěvky. Systém Vám umožňuje zadávat jak měsíční, tak i jednorázové příspěvky. Díky tomu bude možné kontrolovat stav vybraných příspěvků a informovat hráče a rodiče o nedoplatcích. Informace bude zaslána jako upomínka na účet hráče a jeho rodiče.

Zdravotní modul

Zdravotní modul Vám umožňuje zaznamenávat zranění všech hráčů vaší akademie. Tím, že do systému získá přístup váš fyzioterapeut či klubový doktor, získává tak extrémně užitečný modul, ve kterém lze rychle nalézt informace o zranění sportovce, jeho předchozích zraněních nebo získat přístup k dokumentům týkajícím se daného zranění.

Modul únavové analýzy

Díky mobilní aplikaci je trenér schopen shromažďovat informace o únavě hráčů. Měření mohou zahrnovat únavu po tréninku, po zápase nebo denní únavu. Hráč obdrží oznámení o své žádosti, ve kterém ho požádá o vyplnění krátkého průzkumu, v němž uvede stupeň únavy. Modul byl připraven ve spolupráci s polským trenérem národního basketbalového týmu - Remigiusz Rzepka

Modul e-commerce

Integrován s modulem sklad, jednoduchým online obchodem, který umožňuje snadno prodávat klubové zboží, oblečení nebo jiné položky. Systém ProTrainUp sám vytvoří webovou stránku, na které se zobrazí prodávané produkty. Každý produkt může mít různé varianty, obrázky, ceny nebo slevy. Tento modul nevyžaduje žádné programátorské dovednosti, vše jste schopni určit z pohodlného panelu nastavení obchodu.

Modul faktur

Integrace s online účetním systémem vám umožní snadno automatizovat proces vystavování faktur rodičům hráčů, kteří trénují ve vašem klubu.Systém na základě modulu pro placení poplatků připraví faktury, které budou zaslány přímo na vámi zvolenou e-mailovou adresu rodiče. V tomto e-mailu bude moci rodič přistoupit k úhradě faktury za pojistné. V systému wfirma budete mít k dispozici úplnou evidenci vystavených faktur a seznam dodavatelů. Odtud také budete moci zadávat případné opravy faktur.

Klubová licence

Náš ceník je jednoduchý a navíc si můžete kdykoliv změnit typ Vaší licence.

Club PRO

EUR 29 /m
319 EUR / rok | gross

 • 5 trenérů a 100 hráčů
 • 1 hlavní trenér
 • Pokročilé moduly (4)
 • Mobilní aplikace
 • Základní zásobník cvičení
 • SSL kódování
 • Bezplatné aktualizace
 • Technická podpora
 • Finanční podpora pro klub
 • Personalizace systému
 • Kurzy pro trenéry zdarma
 • Vlastní úpravy
Nákup ProTrainUp

Dedicated Silver

EUR 59 /m
649 EUR / rok | gross

 • Neomezený počet uživatelů
 • 3 hlavní trenéři
 • Pokročilé moduly (8)
 • Mobilní aplikace
 • Plný zásobník cvičení
 • SSL kódování
 • Bezplatné aktualizace
 • Technická podpora
 • Finanční podpora pro klub
 • Personalizace systému
 • Kurzy pro trenéry zdarma
 • Vlastní úpravy
Nákup ProTrainUp

Dedicated Gold

EUR 109 /m
1199 EUR / rok | gross

 • Neomezený počet uživatelů
 • Neomezený počet hlavních trenérů
 • Pokročilé moduly (13)
 • Mobilní aplikace
 • Plný zásobník cvičení
 • SSL kódování
 • Bezplatné aktualizace
 • Podpora 24h/7dní
 • Finanční podpora pro klub
 • Personalizace systému
 • Kurzy pro trenéry zdarma
 • Vlastní úpravy
Nákup ProTrainUp
Popular

Nastavení modulů

Můžete volně upravit sadu pokročilých modulů v licenci podle vašeho výběru. Pokud potřebujete více modulů, než je v licenci, můžete si potřebný modul zakoupit.

Pokročilé moduly
Club Pro

29 EUR

měsíc | gross
Silver

59 EUR

měsíc | gross
Gold

109 EUR

měsíc | gross
Platinum

199 EUR EUR

měsíc | gross
Systém sdílení dokumentů
max 20 MB na soubor max 30 MB na soubor max 50 MB na soubor max 50 MB na soubor
Finanční modul
Modul objektů a rezervací
Modul automatizace plateb
Moduł oceny umiejętności
Moduł konspektu online 6 EUR /m
Zdravotní modul 6 EUR /m
Modul lékařských prohlídek 6 EUR /m
Modul hodnocení tréninků 6 EUR /m
Modul pracovní doby školitelů 6 EUR /m 6 EUR /m
Modul hromadné komunikace SMS / E-mail 6 EUR /m 6 EUR /m
100 sms/300 e-mail /m 200 sms/600 e-mail /m 300 sms/1000 e-mail /m 500 sms/1500 e-mail /m
Modul náboru a průzkumu 12 EUR /m 12 EUR /m
Skladový modul 12 EUR /m 12 EUR /m
Modul pro analýzu výkazu banky 12 EUR /m 12 EUR /m
Modul únavové analýzy 12 EUR /m 12 EUR /m 12 EUR /m
Modul hodnocení hráčů 12 EUR /m 12 EUR /m 12 EUR /m
Modul e-commerce 12 EUR /m 12 EUR /m 12 EUR /m
Moduł pracy indywidualnej 12 EUR /m 12 EUR /m 12 EUR /m
Strona WWW 6 EUR /m 6 EUR /m 6 EUR /m
Moduł zapisów na zajęcia 12 EUR /m 12 EUR /m 12 EUR /m
Moduł organizacji nadrzędnej 150 zł /m 150 zł /m 150 zł /m
Modul faktur 12 EUR /m 12 EUR /m 12 EUR /m 12 EUR /m
Nákup Nákup Nákup Nákup

Licencje indywidualne

Licencje przeznaczone dla indywidualnych trenerów

SportLiveTag Licenses

The SportLiveTag system is a video analysis program for sports

DEMO

EUR0

Volná licence, vhodná pro demonstraci funkcí programu.
Vyzkoušet zdarma

LITE

EUR187

Licence se základními funkcemi.
LiveTag.pro

UNLIMITED

EUR347

Neomezená individuální licence s plnou funkčností.
LiveTag.pro
Popular

BUSINESS

90

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.
Kontakt

Často kladené otázky

Záleží na velikosti Vaší akademie nebo klubu. Pokud ve Vaší akademii nebo klubu pracuje více než 5 trenérů a trénuje více než 100 dětí, je vhodné přejít na příslušnou SILVER a GOLD licenci. S touto licencí máte neomezený počet hráčů a trenérů. Získáte také přístup k pokročilejším sekcím jako třeba zdravotní sekce.

Zavolejte nám na číslo +48 513 360 761. Pomůžeme Vám vybrat vhodnou licenci a odpovědět na otázky, které Vás zajímají. Dalším krokem bude podpis kontraktu a zaslání seznamu hráčů a trenérů pracujících ve vašem klubu. Přístupové údaje jsou pro nás nutností, abychom pro vás systém připravili. Nakonec od Vás budeme potřebovat seznam citlivých dat, kterými zajistíme bezpečnost vašeho systému.

To je extrémně snadné! Registrujte se do našeho systému a vyberete si, která licence je pro vás nejlepší. Po obdržení platby Váš systém automaticky přejde na vyšší licenci.

Všechny kontrakty s ProTrainUp jsou uzavírány na období 24 měsíců. Samozřejmě, pokud jako klient přijdete s opodstatněním, proč by délka trvání kontraktu měla být delší, zvážíme Váš návrh individuálně.

Přístup pro rodiče a hráče je možný na všech klubových účtech a na účtu Individual Coach LEADER. Pamatujte na to, že vy rozhodujete o tom, kdy rodiče dostanou přístup k jejich účtu. Když vytváříte tým, je pro hráče a rodiče generován i přístup (přístupové jméno a heslo) a vy rozhodujete o momentu, kdy bude vydáno.

Jistě, snažíme se být co nejvíce flexibilní, a proto v ProTrainUpu můžete přejít na nižší či vyšší typ licence kdykoliv budete chtít.

Předpokladem tohoto programu je poskytnout klubu maximálně 98% (49 PLN) částky, kterou klub nebo rodiče zaplatili za přístup do systému ProTrainUp. Podpisem smlouvy se společností ProTrainUp se stáváte správcem přihlašovacích údajů a hesel rodičů a hráčů. Roční náklady na přístup hráčů a dvou rodičů činí 50 PLN. Klub může samozřejmě odstoupit od účtování rodičů a hráčů za přístup do systému. Přepočet této částky v kontextu celé fotbalové akademie, což je například 400 hráčů, začíná být významná částka, kterou klub obdrží jako součást "Kapitálu pro klub". Za předpokladu, že klub účtuje 12 eur ročně za přístup, činí celková částka téměř 4,500 eur ročně. ProTrainUp vydává jednou za rok třináctou fakturu ve výši 50 centů x počet hráčů v systému. Zbývající prostředky jsou ve vlastnictví klubu.

Základní zásobník cvičení je přístup ke cvičením, které zpřístupnili trenéři ve veřejné sekci cvičení. Tato cvičení můžete přidat do Vašeho tréninku a navrhnout plány tréninku jedním kliknutím. Plnohodnotný zásobník cvičení obsahuje přístup do obou sekcí veřejné i systémové. Ta obsahuje téměř 120 cvičení rozdělených do čtyřech kategorií: technika, taktika, kondice a ostatní cvičení.

Personalizace systému znamená, že klub dostane svoji vlastní subdoménu, např. fcslovanliberec.protrainup.com. Má také možnost přizpůsobit vzhled systému grafické podobě akademie, přidat logo, sponzory atd.

Příslušné modifikace nejsou nic jiného než možnosti provést nějaké změny v systému, třeba jako: skrýt určité moduly pro vybrané skupiny uživatelů, změnit počet tréninkových jednotek, změnit podobu tréninkové jednotky, atd.

Máte více otázek?

Napište nám

Jste připravení začít pracovat s programem ProTrainUp?

Připojit 250 000 uživatelů ProTrainUp

Nákup ProTrainUp

Externí systémy

Tyto systémy vyžadují nákup samostatné licence

Video-analytický systém SportLiveTag

V systému SportLiveTag se videoanalýza skládá z označených událostí, zápasů a chování hráče. Díky mechanismům, které systém využívá, označíte akci jedním kliknutím a ve stejný okamžik se vystřihne jako videoukázka do databáze vašich akcí. A navíc každé označení přidělené určitému sportovci generuje automaticky statistickou analýzu jeho hry!

Díky možnosti kreslení do videa zanalyzujete mnohem blíže hru každého hráče. Můžete mu to odprezentovat ve formě grafické analýzy a v takové formě to určitě absorbuje mnohem rychleji!

Tvořte své vlastní videoprezentace! Kombinujte vystřižené akce, přidávejte do analýzy grafiku, přidávejte hudbu nebo vaše vlastní dokumenty a ukládejte do vašeho počítače ve formátu MP4. Připravená analýza může být prezentována Vašim hráčům na předzápasové poradě nebo dostupná na sociálních sítích!

Nákup LiveTag.Pro

3 jednoduché kroky pro zahájení práce se systémem ProTrainUp

1
Registrovat

Registrujte se do našeho systému. Registraci kliknutím na aktivační odkaz, který obdržíte do Vašeho emailu.

2
Vyberte typ účtu

V systému můžete mít několik rolí. Jsou to : President, šéftrenér trenér, asistent, hráč a rodič.

3
Začít pracovat

Po dokončení registrace a výběru role už Vám nebrání nic začít pracovat se systémem ProTrainUp